generic

Valutahandel fra A til Å

I denne artikkelen vil vi se på valutamarkedet og valutahandel. Vi vil gå gjennom hva valutahandel er, basiskunnskapene du må være klar over, viktige begreper, fordelene med valutahandel og forklare hvordan du kan begynne med valutahandel uten risiko.

Hva er valutahandel?

Hvis du noen gang har reist til et fremmed land har du sannsynligvis vært nødt til å kjøpe valuta/veksle penger. I så fall har du allerede tatt del i valutamarkedet. Valutamarkedet er stedet der forskjellige valutaer kontinuerlig kjøpes og selges av millioner av mennesker rundt omkring i verden. Valutamarkedet er det største og mest likvide finansmarkedet i hele verden, og det handles for rundt utrolige 5000 milliarder dollar hver dag.

Valutamarkedet er åpent 24 timer hver dag, 5 dager i uken. De viktigste handelssentrene er lokalisert i London, New York, Tokyo, Zurich, Singapore, Paris og Sydney. På blant annet DNBs hjemmesider kan du når som helst se de forskjellige valutakursene ved hjelp av en valutakalkulator.

Valutahandel foretas i valutapar

valutapar

Valutahandel for investorer dreier seg om å spekulere i en valutakurs i forhold til en annen. I valutamarkedet er alle handler foretatt i såkalte valutakryss eller valutapar – man handler en valuta mot en annen. Du kan for eksempel ikke foreta en ordre hvor du mener at euroen generelt vil styrke seg i den kommende perioden, du må velge en annen valuta euroen vil styrke seg i forhold til.

Dersom du for eksempel tror at euroen vil styrke seg i forhold til amerikansk dollar kan du kjøpe valutaparet EUR/USD. Dersom euroen da styrker seg i forhold til den amerikanske dollaren kan du igjen selge valutaparet og gå med profitt. I motsatt vil du tape penger dersom euroen svekkes i forhold til dollaren. Vi skriver mer om valutapar nedenfor.

Selv om du kan spekulere i veldig mange forskjellige valutapar er det noen få valutapar som utgjør den største majoriteten av ordrene i valutamarkedet. De forskjellige valutaparene har også egne kallenavn. Ikke overraskende er ikke den norske kronen involvert i noen av disse. De mest populære valutaparene er:

EUR/USD – euro mot den amerikanske dollar

USD/JPY – amerikansk dollar mot japansk yen

GBP/USD – britisk pund mot dollar

USD/CHF – amerikansk dollar mot sveitserfranc

AUD/USD – australske dollar mot amerikansk dollar

USD/CAD – amerikansk dollar mot canadisk dollar

Fordeler med å handle valuta

fordeler med valutahandel

Det er flere grunner til at valutamarkedet er så populært, og å kjøpe valuta skiller seg på mange måter fra for eksempel kjøp av aksjer eller kjøp av kryptovaluta. Noen av fordelene med valutamarkedet er:

Høy likviditet

Valutamarkedet er det største finansmarkedet i verden med et ekstremt høyt daglige handelsvolum. På grunn av dette er markedet veldig likvid, hvilket betyr at man raskt kan kjøpe eller selge store volumer uten at prisene endres før ordren går gjennom.

Alltid døgnåpent

Valutamarkedet er åpent 24 timer hver dag, 5 dager i uken. Dette betyr at du når som helst kan åpne og lukke posisjoner. Slikt sett atskiller valutamarkedet seg fra for eksempel aksjemarkedet.

Høy leverage

Fordi det er så høy likviditet i valutamarkedet tilbyr nesten alle meglere deg muligheten til å handle med høy leverage. Dette betyr at du kan betale mye mindre enn ordren du i realiteten gjennomfører. Hvis du for eksempel foretar en handel med leverage på 200:1 og handler for 1000 kroner vil ordren din være på 200 000 kr. Leverage likner på hva man kaller giring av aksjer.

Med høy leverage vil du mye enklere kunne tjene penger fort. I eksemplet over vil du altså tjene 200 ganger mer dersom du går i pluss. Det er viktig å huske på at også tapet vil være 200 ganger større dersom du går i minus.

Lite kapitalkrav

De fleste meglere tilbyr deg starte med valutahandel med lite innskuddskrav. Valutahandel blir dermed mer tilgjengelig for meningmannen enn mange andre finansmarkeder.

Frihet

Valutahandel kan foretas hvor som helst i verden, og du trenger kun en PC og internettilkobling for å sette i gang .

Lave utgifter

I mange finansmarkeder tar meglerne relativt høye gebyrer som provisjon for å ta seg av det tekniske, såkalt kurtasje. Denne provisjonen er generelt lavere ved valutahandel på grunn av det høye volumet.

Vi har skrevet en lengre artikkel om fordelene ved valutahandel her som du kan lese dersom du ønsker dette.

Hvem handler med valuta?

Hvem handler valuta?

Det er mange forskjellige institusjoner som handler med valuta og vi vil her gå gjennom de mest sentrale.

For det første er bankene de aller mest sentrale aktørene. Dette dreier seg både om transaksjoner på vegne av kundene og valutahandel med spekulasjonsformål.

Videre er også ulike selskaper sentrale aktør på valutamarkedet. Mange selskaper er nødt til å delta i valutamarkedet i sin daglige drift. Driver du for eksempel et selskap i Norge som benytter seg av tjenester eller kjøper varer fra utlandet er du nødt til å delta i valutamarkedet for å betale for disse tjenestene. På lik linje må du bruke fremmed valuta dersom du driver et selskap i Norge som selger tjenester til for eksempel Sverige.

Myndigheter og sentralbanker kan også spille en viktig rolle i valutamarkedet. Disse kan bidra til økning eller reduksjon av landets valuta ved å prøve å kontrollere for eksempel inflasjon og/eller rentenivå. Disse kan også bruke betydelige utenlandske valutareserver til å forsøke å stabilisere markedet.

Omkring 70-90 % av all valutahandel har spekulasjonsformål. Dette betyr at institusjonen eller personen som kjøpte valutaen egentlig ikke hadde bruk for valutaen, men kjøpte det ens ærend for å spekulere i at valutaen styrket seg i forhold til en annen. Her utgjør forskjellige hegdefond en stor del av markedet, hvor mange hedgefond spekulerer for ekstreme summer hver dag.

Reisende utgjør også en del av valutamarkedet, selv om det nok ikke er så stor prosent. Dersom du har reist til USA land og vekslet norsk krone til amerikansk dollar vil du ofte ha noen dollar til overs når du kommer hjem. Dersom dollaren har styrket seg når du veksler den tilbake til den norske kronen vil du ha tjent penger på valutavekslingen.

Til sist er det deg og meg som enkeltinvestorer. Slik handel øker stadig da det bare blir lettere og lettere å handle med aksjer. Slik handel vil som oftest foregå ved hjelp av ulike nettmeglere, som vi straks vil komme tilbake til.

Ord og uttrykk i valutamarkedet

Valutapar/valutakryss – En valuta sin verdi sammenlignes alltid i forhold til en annen valuta. Et valutapar er for eksempel USD/NOK.

Den første valutaen i et valutapar kalles for basisvalutaen. I tilfellet over vil europen da være en basisvaluta. Den andre valutaen betegnes som noteringsvaluta. Amerikansk dollar vil her være noteringsvalutaen.

Hvis du kjøper EUR/USD (eller et annet valutapar), vil valutakursen fortelle deg hvor mye du av noteringsvalutaen (her USD) må trenge for å kjøpe en enhet av basisvalutaen (her EUR). Er EUR/USD på 1,32123 må du bruke 1,32123 USD for å kjøpe 1 euro.

Hvis du selger EUR/USD (eller et annet valutapar) forteller valutakursen deg hvor mye av noteringsvalutaen du får for å selge en enhet av basisvalutaen. I eksemplet over vil du få 1,32123 USD dersom du selger 1 euro.

Kryssfrekvens – Valutaforholdet mellom to valutaer som ikke er den offisielle valutaen til landet som omtaler valutaforholdet. Hvis for eksempel en britisk avis omtaler valutaparet USD/YEN vil dette være en kryssfrekvens, siden det britiske pundet ikke er involvert.

Spread – Forskjellen på prisen du kan kjøpe og selge en valuta for. Dette vil utgjøre megleren sin fortjeneste for hver handel kunden utfører. Hvis kjøpsprisen for EUR/USD er 1.3203 og salgsprisen er 1.3200 er spreaden på 3 pips. For å komme i null i denne handelen må posisjonen din da øke 3 pips. Nettmeglere opererer med forskjellige spreads og det lønner seg som utgangspunkt å velge den med den beste spreaden.

Pip – Dette er den minste endringer en valuta kan ha. En pip vil som oftest utgjøre det siste sifferet bak kommaet i et valutapar. Har for eksempel valutaparet USD/NOK økt fra 7,7023 til 7,7027 har den steget med 4 pips.

Leverage – Muligheten til å øke det reelle innskuddet til en større handel. Har du for eksempel 100 kroner kan du bruke leverage med 1:100 og da vil all stigning eller reduksjon i posisjonen din bli ganget med 100.

Hva påvirker valutakursene?

Hva påvirker valutakursen

Det er her viktig å vektlegge at valutakursen alltid vil være relativ i forhold til en annen valuta. Man kan måle den norske kronen opp mot en indeks av andre valutaer, men som oftest vil man se på en valuta i forhold til en annen.

I sin enkleste grad er det forholdet mellom tilbud og etterspørsel som bestemmer om en valuta styrkes eller svekkes i forhold til en annen valuta. En valuta vil styrkes når etterspørselen er større enn tilbudet, og svekkes når etterspørselen er mindre enn tilbudet.

Det er flere faktorer som kan påvirke tilbud og etterspørsel i et valutapar. Vi vil her nevne noen av de viktigste:

Rente:

En av de viktigste faktorene for et lands valutakurs er landets rentenivå. Høyere rente gjør det mer attraktivt å plassere penger i norske banker, og motsatt. Er det lavere rente vil mange ønske å plassere penger i utlandet. Senker Norges Bank renten er det dermed sannsynlig at den norske kronen vil svekkes i forhold til andre valutaer. I tillegg til rentenivåer er også inflasjon en viktig faktor for et lands valuta.

Eksport og import:

Eksport og import er også med på å påvirke valutakursene. Kort sagt vil økt eksport kunne føre til økt tilbud av utenlandsk valuta, hvilket vil føre til en styrket lokal valuta. Import vil også kunne påvirke landets valuta. Her må det bemerkes at valutamarkedet er så stort at denne faktoren ofte ikke har særlig stor påvirkning på valutakursen. Likevel vil dette kunne påvirke den norske valutakursen, da handelsvolumet her er lavere.

Markedspsykologi:

En annen viktig faktor er forventningen om landets økonomi. Mange vil nok argumentere for at dette er den aller viktigste faktoren, da majoriteten av valutahandel foretas i spekulasjonsformål. Dersom det generelt er positiv forventning til et lands økonomi og et lands valutakurs vil dette føre til at flere kjøper valutaen og færre selger den. Dette vil føre til at valutakursen stiger.

Lokale faktorer:

I noen land er det av og til enkelte faktorer som er avgjørende for landets valutakurs. Dersom et land baserer store deler av økonomien sin på en eller et fåtall industrier vil endringer innenfor disse industriene kunne påvirke landets valuta. I Norge vil for eksempel den norske kronen være tett knyttet til oljekursen.

Dette er bare noen av mange faktorer, og til syvende og sist vil valutakurser påvirkes av myriader av faktorer. Det er også dette som gjør valutahandel ganske vanskelig.

Hvordan handle med valuta?

hvordan handle valuta?

Det er relativt enkelt å komme i gang med valutahandel. Valutahandel foretas på nett hos ulike nettmeglere som tilbyr disse tjenestene. Det er i dag mange forskjellige nettmeglere som gir deg muligheten til å foreta valutahandel, både norske og utenlandske.

Finn en nettmegler

Det første du må gjøre er å bestemme deg for hvilken nettmegler du vil velge. Her vil mange faktorer spille inn. De viktigste vil nok være brukervennlighet, introduksjonskurs og kurtasje.

Kurtasje er det du må betale nettmegleren hver gang du foretar en ordre. Generelt er kurtasjen lavere ved valutahandel enn i andre finansmarkeder, men det er fortsatt forskjeller mellom de ulike tilbyderne. Du burde derfor se deg litt rundt hos ulike nettmeglere for å se hvem som har den laveste kurtasjen.

Mange nettmeglere tilbyr også demokontoer. Dette er kontoer hvor du kan foreta valutahandel med fiktive penger. Dette er en utmerket måte å øve seg på, og generelt anbefales alle som ønsker å starte med valutahandel å starte med en demokonto. Slikt sett får du et realistisk inntrykk av hvordan det er å handle med valuta – det er ofte ikke så lett som man skulle tro. I tillegg til brukervennlighet og kurtasje burde du dermed se etter en nettmegler som tilbyr slike demokontoer. I dag er dette ganske mange.

Velg valutapar og mengde

Når du har funnet en nettmegler gjelder det så å finne et valutapar og bestemme hvor mye kapital du ønsker å investere i posisjonen. Her må du aller først bruke tid på å lære hva som påvirker valutakurser, og prøve å bruke denne informasjonen til å åpne vellykkede posisjoner. Det skal en del prøving og feiling til, og derfor er det som sagt best å starte med en demokonto.

Når det kommer til hvor mye man burde investere er det lurt å starte i det små. Dersom du ikke opererer med en demokonto er det viktig å presisere at du aldri burde satse mer enn du har råd til å tape. Du kan også bruke leverage og på den måten bruke mindre penger.

Å investere pengene sine i valutamarkedet er ikke uten risiko. Vi har derfor skrevet en egen artikkel om risikoen ved valutahandel i denne artikkelen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.