Valutakryss

Et valutakryss er innenfor finansverdenen et annet ord for et valutapar. Innenfor valutamarkedet kjøpes og selges alle valutaer i forhold til en annen valuta. Dersom du kjøper en valuta vil du dermed alltid måtte selge en annen valuta. Investeringen din vil dermed alltid avhenge av utviklingen på begge valutaene, og ikke bare den ene.

Et valutakryss eller valutapar er for eksempel EUR/USD. Dette er euroen mot den amerikanske dollaren. Dersom du kjøper euro og selger amerikansk dollar vil du gå i profitt dersom euroen styrkes i forhold til den amerikanske dollaren, og omvendt dersom euroen svekkes i forhold til den amerikanske dollaren.

Et valutakryss består alltid av en basisvaluta eller primærvaluta, og en noteringsvaluta eller sekundærvaluta. I valutaparet over vil EUR (euro) være basisvalutaen og USD (amerikansk dollar) vil være sekundærvaluaten. Dersom aksjekursen på EUR/USD er på 1,3 betyr dette at det koster 1,3 amerikanske dollar å kjøpe en euro.

De mest handlede valutakryssene har tradisjonelt vært EUR/USD (euro mot amerikansk dollar), USD/JPY (amerikansk dollar mot japansk yen), GBP/USD (britisk pund mot amerikansk dollar), USD/CHF (amerikansk dollar mot sveitsisk frank), AUD/USD, (australsk dollar mot amerikansk dollar), USD/CAD (amerikansk dollar mot canadisk dollar) og NZD/USD (New Zealandsk dollar mot amerikansk dollar). Dette korrelerer relativt greit med volumet til valutaen.

Det er flere faktorer som påvirker hvordan valutakursen til et valutakryss utvikler seg. Primært er det naturligvis tilbud og etterspørsel som påvirker utviklingen. Dersom flere vil kjøpe en valuta vil kursen styrkes, og dersom flere vil selge en valuta vil kursen svekkes. Tilbud og etterspørsel påvirkes av mange forskjellige faktorer. Viktige faktorer er psykologi, markedskrefter, makro- og mikroøkonomisk politikk og økonomi, lokale forhold i hvert enkelt land som oljeprisen for Norge og liknende.