Valutakurs

Valutakurs beskriver hvor mye en valuta er verdt i forhold til en annen. Innenfor valutahandel kjøpes og selges valutaenheter alltid i valutapar. Dette betyr at valutakursen alltid vil bli målt i en enhet i forhold til en annen.

Noen av de mest handlede valutaparene er blant annet EUR/USD (euro mot amerikansk dollar), GBP/USD (britisk pund mot amerikansk dollar) og USD/JPY, (amerikansk dollar mot japansk yen).

I forbindelse med et valutapar vil det ofte oppgis en bestemt verdi. Dette kalles også for valutakursen. Dersom valutakursen på for eksempel EUR/USD er på 1,13 betyr dette at det vil koste 1,13 USD å kjøpe 1 EURO. Den første valutaen, her EUR, kalles for basisvalutaen eller primærvalutaen, mens den andre valutaen, her USD, kalles for noteringsvalutaen eller sekundervalutaen.

Når du handler et valutapar vil du alltid kjøpe den ene og selge den andre. Dette innebærer at du er avhengige av utviklingen til begge valutaene. Dersom du i forhold til valutaparet EUR/USD tror at valutakursen til EUR vil styrke seg i forhold til USD vil du innta en kjøpsposisjon (gå long). Dersom du tror at USD vil styrke seg i forhold til EUR vil du innta en salgsposisjon (gå short).

Det er flere faktorer som påvirker valutakursene. I sin enkleste form er det tilbud og etterspørsel som påvirker valutakursen i et valutapar. Det er flere årsaker som kan være med på påvirke tilbud og etterspørsel. Psykologi, mikro- og makroøkonomisk politikk og økonomi, overraskende begivenheter, spesielle forhold i hvert enkelt land og liknende.