generic

Verdipapir

Et verdipapir er et dokument som har økonomisk verdi. Dette er da særlig dokumenter som representerer pengekrav. Dette vil typisk være obligasjoner, grunnfondsbevis eller for eksempel aksjer

Kjennetegnet ved verdipapirer er at de representerer en økonomisk verdi og dermed også er lett omsettelige.

I Norge er det Verdipapirkontrollen den myndigheten som kontrollerer at norske virksomheter overholder bestemmelsene i verdipapirloven. Denne ligger under Finanstilsynet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.