Vilkår og policy

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan vi håndterer informasjon, samt hvordan våre redaksjonelle prinsipper styrer arbeidet vårt. Du vil blant annet finne mer om vårt objektiv, etiske retningslinjer og brukervilkår for tjenestene våre. 

Redaksjonell policy

Vårt oppdrag hos Investikon er å forenkle finansiell informasjons lik at både nybegynnere og eksperter kan fatte bedre økonomiske beslutninger. Vi ønsker å bidra til verdifull informasjon uansett om du investerer for pensjonisttilværelsen, skal kjøpe din første bolig eller bare forvalte sparepengene dine på en fornuftig måte. Ved å ta en enkel tilnærming til den finansielle verden kan vi bistå med forståelig veiledning, informasjon og svar på spørsmål du ikke kan stille andre steder. 

Med kombinert erfaring på mer enn 50 år har våre skribenter en genuin interesse for fagfeltet sitt. Som et resultat av dette kan vi produsere informative artikler som virkelig gir deg hva du trenger. Vårt viktigste ansvar er å gi skrive artikler som gjør det mulig å gjøre informative valg med din privatøkonomi. 

Våre prinsipper

Styrkende: Mange opplever økonomi som kompleks og skremmende. Vårt innhold skal bidra med informasjon du kan bruke med tillit uavhengig av erfaringsnivå. 

Objektiv: Våre artikler og anbefalinger er helt fri for økonomiske og politiske synspunkter. Vi jobber med objektivitet som utgangspunkt. Derfor setter vi alt i sammenheng og gjør vårt beste for at all fakta skal komme frem. Dette er en del av vårt løfte til deg som gir din tillit til Investikon og vårt redaksjonelle team. 

Nøyaktig: Korrekt informasjon er kjernen i vår virksomhet og vi forsøker alltid å presentere informasjon så nøyaktig som mulig. Som en del av dette rådfører vi oss med ledende eksperter på ulike emner vi dekker. Som En del av dette prinsippet sørger vi for at all informasjon blir tydelig presentert og jevnlig oppdatert. Skulle feil eller mangler identifiseres av våre lesere blir dette undersøkt og rettet øyeblikkelig. Om du kommer over feil i vårt innhold ber vi deg kontakte oss øyeblikkelig, slik at vi kan utbedre feilen. 

Inkluderende: Et viktig prinsipp for oss er inkludering. Derfor jobber vi hardt for å sikre at alt innhold publisert på Investikon skildrer med verdighet og respekt – mennesker i ulike aldre, nasjonaliteter, religioner, kjønnsidentiteter, seksuell orientering, etnisitet, forholdsstatus, fysiske og mentale evner, samt familietyper. Vår filosofi er at finansielle investeringer skal være tilgjengelig for alle, og det er dette som guider vårt omfang av innhold. 

Redaksjonell prosess

På Investikon er det våre egne redaktører og bidragsytere som skriver og administrerer alt innhold. Dette sikrer full kontroll på alt innhold vi promoterer til våre lesere, samt gir oss muligheten til å sikre strenge redaksjonelle prosesser. Her er det viktig å vite at Investikon ikke gir anbefalinger om å kjøpe, selge eller holde verdipapirer og andre investeringer. Innholdet som tilbys på våre sider inneholder relevant analyse, kontekst, innsikt og pedagogisk informasjon, men skal ikke regnes som finansiell rådgivning. 

Vårt mål er å tilby så relevant informasjon som mulig, slik at du selv kan ta smartere, bedre informerte beslutninger. Dette innebærer at våre artikler kan inkludere relevante eksempler og forslag, men disse skal kun benyttes til pedagogiske formål. Aksjer, krypto og andre investeringer som omtales av våre skribenter skal derfor ikke regnes som kjøpsanbefalinger. 

Vårt redaksjonelle team jobber kontinuerlig forbedring av våre artikler på tvers av nettstedet. En viktig del av dette er å flagge artikler som sannsynligvis kan være utdatert. Disse artiklene vil sendes til gjennomgang og oppdatert dersom dette er nødvendig. Skulle artikkelen være utdatert i sin helhet vil artiklene skrives på nytt ved behov. Deretter gjennomgår de redaksjonell vurdering før de publiseres på nytt. 

For å sikre deg den mest relevante informasjonen er alle artikler publisert på Investikon datostempler. Dette skal gjenspeile vårt kontinuerlige arbeid med å holde innholdet oppdatert så godt vi kan. Skulle du komme over en artikkel som ikke har vært oppdatert på lenge, eller som fremstår feilaktig – så ber vi om at dette sendes til vårt redaksjonelle team for utbedring. 

Kvalitetsstandarder hos Investikon

For å tilby det beste innholdet er kvalitet en viktig del av prosessen hos Investikon. Dette innebærer at hver artikkel publisert på vår side har flere personer bak seg for å sikre alle våre redaksjonelle prinsipper. Hver artikkel vil gjennomgå en intern evaluering før den publiseres, og bli avslått dersom den ikke møter våre strenge krav til kvalitet. Denne prosessen skal sikre at vi kun publiserer det beste av innhold, samt at du som gir din tillit til oss faktisk får den beste informasjonen. 

Alle artikkelidéer blir presentert for redaksjonen som uavhengig godkjenner innholdet foreslått av våre ekspertbidragsytere. Når artikkelen deretter er ferdigskrevet vil den gjennomgås av våre redaktører, faktasjekkere og produsenter for å sikre at innhold, opplysninger og tilnærming er korrekt. Her kommer våre prinsipper inn som viktige retningslinjer for hvordan innholdet skal bedømmes som del av prosessen. 

Alle ansatte er ansvarlige for å rapportere om potensielle interessekonflikter. 

Rettelser 

En del av vår forpliktelse er å fortelle våre lesere dersom vi har publisert feilaktig informasjon, og at denne nå har blitt rettet opp. Dette gjelder både små og store feil, inkludert nyheter som har blitt feilaktig publisert. Imidlertid gjelder dette kun om det gjelder feil på tidspunktet for original publisering. Skulle informasjon bli utdatert vil dette rettes gjennom interne prosesser, men da uten redaksjonsnotat. Det samme gjelder for rettelser gjort på grunn av språk som ikke er klart nok, eller formuleringer som ikke oppnår ønsket budskap. Dette vil rettes som del av vår redaksjonelle prosess, men det vil ikke opprettes redaksjonsnotat. 

Skribenter 

Som del av vår åpenhet vil du alltid finne informasjon om hvem som har skrevet artikkelen øverst på siden sammen med datoen, samt relevante linker til brukerprofiler. På denne måten kan du lære mer om våre ulike skribenter og se hva de har gjort for å oppnå den kunnskapen de besitter. Disse linkene vil oftest inkludere en mulighet for å kontakte individuelle skribenter gjennom Linkedin eller e-post. Alle skribenter på Investikon har en mikrobio hvor det kommer frem legitimasjon, utdanning, yrkeserfaring og tilstedeværelse i Sosiale medier. 

Investikon skribenter er rekruttert gjennom en nøye prosess, undersøkelser og valg. Målet med dette er å tiltrekke oss de mest erfarne finansskribentene, eksperter på spesielle aspekter av finans; og en god kombinasjon av begge deler. Alle som bidrar med innhold til våre sider er valgt med utgangspunkt i sin kunnskap og ferdighet til å formidle komplekse emner på en brukervennlig måte. Dette skal sikre deg som leser det mest relevante innholdet. 

Alle som skribenter hos Investikon er pålagt strenge redaksjonelle retningslinjer som skal følges i utformingen av innhold. Disse finner du øverst på denne siden. 

Annonsering på Investikon

Som en del av vår inntektsmodell aksepterer Investikon reklame, men sikrer et tydelig skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Spesielt gjelder dette hvordan reklame vises på våre sider, slik at det ikke skal ta oppmerksomheten bort fra innholdet. Vi har derfor rettet spesiell oppmerksomhet mot sidedesign og antall annonser vi viser til våre lesere. 

Investikon opprettholder et tydelig skille mellom reklame og redaksjonelt innhold ved hjelp av klar markering i henhold til gjeldende lovgivning. 

All reklame som publiseres på Investikon skilles klart og utvetydig fra redaksjonelt innhold. Dette gjøres ved at annonser identifiseres som “annonse”, “sponset”, “reklame” eller lignende betegnelser som klart indikerer at innholdet er produsert eller publisert på vegne av en sponsor. 

Alle annonser og kampanjer som promoteres til Investikon sine lesere vil være klart merket som “reklame”, “annonse”, “sponset” eller lignende betegnelser. Dette skal sikre at betalt innhold ikke kan forveksles med redaksjonelt innhold, samt spesifisere at innholdet er en betalt plassering. Betalt innhold vil fortsatt gjennomgå en redaksjonell gjennomgang, men Investikon er ikke ansvarlig for opplysninger publisert i innhold produsert av eksterne partnere. Dette inkluderer opplysninger, påstander, lenker og henvisninger som den aktuelle reklamen inneholder. 

I noen tilfeller vil redaksjonelt innhold fra Investikon inneholde lenker til partnere der Investikon mottar provisjon uten at dette går på bekostning av leserne. Du kan finne mer informasjon om dette i vår affiliate disclaimer. Plasseringen av slike lenker påvirkes ikke av betalingen, og Investikon forbeholder seg redaksjonell rett til å endre, modifisere eller fjerne disse lenkene for å gi brukerne den beste opplevelsen. 

Hvordan vi tjener penger

Investikon er helt gratis for lesere, og dette finansieres gjennom samarbeid med annonsører og tilknyttede partnere. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av annonsering, provisjon fra anbefalinger og ulike former for reklame. Som en del av vårt arbeid med åpenhet vil alt betalt innhold være klart merket, slik at det enkelt kan skilles fra redaksjonelt innhold. Imidlertid er det viktig å merke seg at våre samarbeid ikke påvirkes av betalingene partnere foretar seg. Det er ikke mulig å betale for plassering hos Investikon, og vi vil omtale produkter som gode eller dårlige basert på egne erfaringer – uavhengig om et samarbeid er etablert eller ei. 

Vilkår for bruk

(sist oppdatert 28. Juni 2022)

Velkommen til nettstedet/tjenesten www.investikon.no (“siden”) en side drevet av Flow Digital AS. Ved å besøke denne siden og bruke vår tjeneste vil du samtykke til disse vilkårene for bruk(T&Cs). Omfavnet av disse bruksvilkårene styrer din tilgang til og bruk av siden, samt alle tjenester som vi tilbyr gjennom nettstedet. Vi anbefaler at du leser disse nøye, og dersom du skulle være uenig på noen måte, så ikke bruk nettsiden eller tjenester på den aktuelle siden. Skulle det foreligge endringer til våre vilkår for bruk vil disse bli presentert på denne siden, samt en oppdatert datostempling for når den sist var oppdatert. Skulle du ikke samtykke til endringer i vilkårene må bruk av nettsiden opphøre øyeblikkelig. I våre vilkår for bruk referer “investikon” og “vi” til Flow Digital AS, og “bruker” eller “du” referer til besøkende (lesere) på nettstedet. 

Dersom du abonnerer på tjenester som tilbys av tredjeparter gjennom dette nettstedet, kan du også bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for tjenesten, dette vil bli gjort oppmerksom på av den ansvarlige tredjeparten. 

Nettsted og tjeneste

Vi garanterer på ingen måte at bruk eller tilgang til nettsiden vil være uavbrutt eller feilfri, og Flow Digital kan ikke holdes ansvarlig for funksjoner som helt eller delvis er utilgjengelig, eller for tilgjengeligheten av nettstedet og tjenestene i sin helhet. Flow Digital forbeholder seg retten til å utvide, begrense eller modifisere innholdet av Investikon (nettstedet) for å møte behovene til brukerne, eller av tekniske eller andre grunnen – uten forvarsel eller grunn. Vi kan også etter eget skjønn, og uten forvarsel, slutte å tilby, midlertidig eller permanent, noen eller alt av nettstedet eller funksjonene på nettstedet. Investikon påtar seg intet ansvar for manglende tilgang til nettstedet eller tjenester, helt eller delvis, som skyldes brukerens system, internett-nettverk eller andre årsaker. 

Mindreårige

Investikon gir ikke informasjon eller tjenester til mindreårige, eller andre som av juridiske årsaker ikke skal ha tilgang til finansiell informasjon. Er du under 18, og innst 13 år, kan du bruke dette nettstedet og/eller tjenestene som befinner seg på nettstedet med aktiv involvering av en foresatt, verge eller annen voksen med myndighet. I slike tilfeller påtar ikke Investikon seg ansvar for bruken, og denne påtas av den ansvarlige voksne over 18 som har tilsyn med brukeren. Er du under 13 år kan du ikke bruke denne nettsiden og/eller tjenesten som tilbys. 

Ingen individuelle investeringsråd

Dette nettstedet tilbyr ikke individuelle eller tilpassede juridiske, skattemessige, regnskaps- eller investeringstjenester. Siden hver enkelts situasjon er unik, bør man alltid rådføre seg med en kvalifisert fagperson før økonomiske beslutninger tas. Investikon, Flow Digital og vårt team tar ingen ansvar for økonomiske beslutninger tatt basert på innhold presentert på denne siden. Alt innhold er produsert for pedagogiske formål, og skal ikke anses som kjøps/salgs/investeringsråd. 

Tredjeparts innhold 

Eventuelle attester, meninger, råd, produkt- eller tjenestetilbud eller annen informasjon og innhold som gjøres tilgjengelig på eller gjennom dette nettstedet av tredjeparter (“tredjepartsinnhold”) er utelukkende de fra deres respektive leverandører og ikke fra Investikon som ikke garanterer på nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet eller nytte av tredjepartsinnhold. Brukere er selv ansvarlig for å evaluere tredjepartsinnhold, og Investikon skal ikke holdes ansvarlig for skade eller tap forårsaket av tillit til eller bruk av tredjepartsinnhold.