generic

Warrant

Dersom du eier en warrant eier du et verdipapir som gir deg rett til å kjøpe eller selge en underliggende aksje eller et annet finansielt instrument på et fremtidig tidspunkt eller innen en viss tidsramme.

En warrant har mange likheter med opsjoner, men fungerer som et verdipapir. En warrant vil typisk ha en lengre løpetid enn en opsjon.

Du kan handle både kjøps- og salgswarranter. Dersom du kjøper en kjøpswarrant medfører ikke dette at du blir eier av aksjen. Det du blir eier av er en rett til å kjøpe aksjen til en forhåndsbestemt kurs på et visst tidspunkt. Dersom du kjøper en warrant spekulerer du dermed i at aksjekursen vil nå en viss verdi. Dersom aksjekursen ikke blir høyere enn den forhåndsbestemte kursen innen innløsningsdagen, og du har kjøpt en kjøpswarrant, vil warranten være verdiløs.

Kjøper du en kjøpswarrant antar du dermed at den underliggende aksjen vil øke i verdi, og dersom du kjøper en salgswarrant antar du at den underliggende aksjen vil synke i verdi.

I Norge er det Handelsbanken som utsteder Warrants.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.