generic

De beste bøkene om Warren Buffet (oppdatert 2024)

For en mann i 80-årene er Warren Buffet fortsatt aktiv. I det minste ser det hvert fall sånn ut ved første øyekast. Hvis du leter i finansseksjonen i en bokhandel er det stor sannsynlighet for at du vil se ansiktet hans på minst en eller flere av bøkene.

Det er vanskelig å forstå hvordan disse forfatterne har fått en komplett innsikt i Buffet som investor og som person. Ofte har ikke forfatterne en gang snakket med Buffet personlig, men fått informasjon fra brevene Buffet skriver til aksjonærene i Berkshire Hathaway.

Når det er sagt er det mye kunnskap å finne i disse brevene, og et fåtall av bøkene du kan finne om Warren Buffet er virkelig verdifulle dersom du ønsker å ønsker å tjene penger på aksjekjøp. Vi vil se på noen av de beste og hvilke du kan få mest ut av.

1. The Warren Buffet Way av Robert G Hagstrøm

Hvis du er interessert i hva du kan lære av alle investeringene til Buffet er Hagstrøms bok absolutt å anbefale. Boken gir deg alle tommelfingerreglene Buffet bruker når han investerer, og gir konkrete eksempler på hvordan Buffet har brukt disse i sin egen portefølje.

Reglene inkluderer enkle råd som å kjøpe deg inn i selskaper du forstår deg på, samt ignorere kortsiktige markedssvingninger, i tillegg til mer avanserte investeringsråd. Boken er veldig god for nye investorer, men kan også være nyttig lesning for investorer som tror de er eksperter.

2. The Essays of Warren Buffett av Warren Buffett & Lawrence Cunningham

Det er alltid overraskende når man tenker over at Buffet aldri har skrevet en hel bok selv. Hvis man ser på totalen, utgjør imidlertid aksjonærbrevene samlet innhold som tilsvarer flere bøker. Problemet er at de ikke er like strukturerte som en bok. Lawrence Cunningham løste dette ved at han gikk gjennom alle brevene og organiserte Buffets tanker omkring forskjellige temaer.

Han har knyttet enkelte kommentarer til brevene for å knytte alt sammen, men innholdet er i stor grad fra Buffet og det er også filosofien. Boken er litt bredere enn The Warren Buffet Way, og er ikke kun rettet mot den enkelte investor. Likevel vil du lære mye om investering ved å lese boken.

3. Dear Mr. Buffet av Janet Tavakoli

Dette er en bok om Buffet som egentlig ikke handler om Buffet, selv om han er en av hovedkarakterene. Janet Tavakoli er en ekspert på finans. Hun møtte Buffet, og startet i etterkant av finanskrisen i 2009 å se mer verdi i Buffets filosofi og verdiinvesteringsmetoder. Dette er en av de bøkene der du kan se Buffet annerledes enn gjennom alle andres øyne. Boken er veldig morsom å lese, og kommer med mange interessante tanker om investering.

4. The Warren Buffett CEO av Robert P. Miles

Denne boken handler mindre om Buffet som en investor og mer om Buffet som en leder. Boken forklarer hvordan Buffet velger lederne for de forskjellige underselskapene til Berkshire Hathaway, og hvordan han leder dem. Boken er ikke en investeringsmanual, men du vil lære mye om hva som utgjør et bra selskap og en bra ledelse, to faktorer som alle investorer burde være klar over. Enda viktigere viser boken en side av Buffet som ofte havner i skyggen av hans investeringskarriere; Buffets enorme evne til å lede et selskap best mulig. Boken kan anbefales til alle som er interessert i business.

5. The Snowball av Alice Schroeder, og Buffett, Making of an American Capitalist av Roger Lowenstein

Hvis du har lest alt ovenfor og fortsatt føler at du ikke har fått nok informasjon om Buffet har du et problem, men heldigvis et som kan løses. Disse to bøkene ramset opp over er store biografier om livet til Warren Buffet. Lowensteins bok har kanskje litt mindre konkrete fakta enn Schroeders The Snowball, da sistnevnte var skrevet i samarbeid med Buffet. Ingen handler konkret om investering, men vil gi deg nyttig informasjon om livet til Buffet og alt han har oppnådd.

Konklusjon

Det er mye som er skrevet om Buffet, men de fleste kommer fra det samme kildematerialet, med unnta av Snowball. Hvilken bok du velger kommer an på om du vil lære om hvordan Buffet investerer, eller om du vil lære mer om livet til Buffet. Disse bøkene er ikke like tilfredsstillende som det hadde vært å eie Berkshireaksjer for de siste 45 årene, men det er imidlertid mye kunnskap og lærdom å finne i dem.

Les mer om investeringsrådene man kan få av å studere Warren Buffet i denne artikkelen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.