generic

Yield

Denne definisjonen forklarer hva yield betyr innen finans, da uttrykket kan bety forskjellige ting innenfor forskjellige områder.

Innen finans betyr yield den avkastningen du får av en investering, som for eksempel renter eller utbytte. Yielden blir som oftest målt i forhold til en prosent av den opprinnelige investeringen. Dersom renten på et lån er 6 % er dette yielden.

Innenfor aksjemarkedet tilsvarer yield utbyttegraden i et selskap. Dersom et selskap betaler 6 % i utbytte per aksje vil dette også være yielden. Mange investorer leter etter selskaper som betaler et høyt utbytte og i slike tilfeller vil yielden være viktig.

Yielden i en investering vil som oftest være nært forbundet med risikoen til investeringen. Jo høyere risikoen er, jo høyere pleier yielden å være.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.