Ordbok

Zombie-selskap

Et zombie-selskap er selskaper som tjener akkurat nok penger til å fortsette å operere, men som ikke kan betale ned på gjelden. Slike selskaper klarer ofte akkurat å betale lønninger, renter og liknende, men klarer vanligvis ikke å investere i ny utvikling for å vokse ut av zombie-tilstanden. Slike selskaper pleier ofte å være avhengig av banker for videre finansiering eller overlevelse. Zombie selskaper er også ofte betegnet under navnene “living dead” eller “zombie-aksjer”.

Siden et Zombie-selskaps videre utvikling er utrolig uforutsigbar er slike aksjer ekstremt risikable og ikke egnet for alle investorer. For eksempel kan et lite døende forskningsselskap sette inn alle midlene for å fokusere på å lage en ny medisin. Hvis dette ikke fungerer vil selskapet gå konkurs. Men dersom det fungerer, kan aksjekursen plutselig stige skyhøyt. Stor risiko gir potensiell høy bellønning. I de fleste tilfeller pleier likevel dessverre Zombie-aksjer å kollapse og gå konkurs i form av en langsom død.