generic

Zombie-selskap

Et zombie-selskap er selskaper som tjener akkurat nok penger til å fortsette å operere, men som ikke kan betale ned på gjelden. Slike selskaper klarer ofte akkurat å betale lønninger, renter og liknende, men klarer vanligvis ikke å investere i ny utvikling for å vokse ut av zombie-tilstanden. Slike selskaper pleier ofte å være avhengig av banker for videre finansiering eller overlevelse. Zombie selskaper er også ofte betegnet under navnene «living dead» eller «zombie-aksjer».

Siden et Zombie-selskaps videre utvikling er utrolig uforutsigbar er slike aksjer ekstremt risikable og ikke egnet for alle investorer. For eksempel kan et lite døende forskningsselskap sette inn alle midlene for å fokusere på å lage en ny medisin. Hvis dette ikke fungerer vil selskapet gå konkurs. Men dersom det fungerer, kan aksjekursen plutselig stige skyhøyt. Stor risiko gir potensiell høy bellønning. I de fleste tilfeller pleier likevel dessverre Zombie-aksjer å kollapse og gå konkurs i form av en langsom død.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.