generic

Leverage: En rask og god innføring for 2022

Leverage innebærer at du øker risikoen ved investeringen din ved å låne penger for å øke investeringen. Innenfor aksjehandel kalles leverage også ofte for giring av aksjer eller aksjekreditt.

Leverage/giring kort forklart

La oss tenke oss at du kun har 1000 kr å investere med. I dette tilfellet vil du neppe tjene særlig mye penger, da avkastningen vil være for lav. Risikoen er lav – kun 1000 kr – og dermed avkastningen. I slike tilfeller kan det lønne seg å benytte seg av leverage eller giring.

Grunnen til at du kan benytte deg av leverage er fordi du handler aksjer, valuta eller andre finansielle instrumenter på nett. Nettmeglerne har etablert systemer hvor du kan låne penger av nettmegleren. Hadde ikke disse eksistert måtte du ha lånt penger manuelt hos for eksempel en bank, hvilket naturligvis ville vært veldig tidkrevende.

Dersom du investerer 1000 kr og velger en leverage med 1:10 vil din reelle investering være 10 000 kr. Dette betyr at du har lånt 9000 kr av nettmegleren din. All bevegelse i investeringen din vil dermed være 10 ganger så positiv eller negativ i forhold til investeringen din. Dersom du har investert i en aksje og aksjekursen stiger med 5 % vil du ikke ha tjent 50 kroner, men 500.

Fordelen med leverage eller giring er at det gjør det mulig for hverdagspersonen å begynne å trade med høyere volum fra begynnelsen av. Hvis du tenker deg et litt høyere giringsnivå enn det tidligere og en litt større sum kan man tenke seg at man investerer 10 000 i en aksje og velger leverage med 1:40. Da vil du plutselig ha råd til å investere 400 000. Dersom aksjekursen da stiger med 5 % vil du plutselig ha tjent 20 000, og du vil da ha tjent 200 % av det du investerte. Slikt sett kan leverage være veldig attraktivt.

Risiko ved leverage

Men som all annen investering er det ikke bare oppside ved leverage. Den åpenbare nedsiden er at du også kan risikere å tape mye mer penger enn du hadde gjort dersom du ikke hadde benyttet deg av leverage. Bruk av leverage eller giring innebærer en mye større risiko – i et marked som allerede er preget av risiko. I eksemplet over skal det altså bare en nedgang på 2,5 % i aksjekursen til før du har mistet investeringen på 10 000 kr. På grunn av dette anbefales nybegynnere å være forsiktige med bruk av for høy leverage.

Særlig i valutaverdenen er det vanlig å bruke mye leverage, og mange nybegynnere brenner seg på dette og taper hele investeringen og dermed også motivasjonen kort etter at de begynte. Enkelte meglere tilbyr bruk av leverage helt opptil 1:200. Dersom du bruker en slik leverage og investerer for eksempel 10 000 kroner skal det bare litt over 0,5 % nedgang til før du har mistet alt. Man må dermed alltid være obs på at leverage innebærer en høyt risikoelement. Dette betyr riktignok ikke at det aldri kan være en god ide å benytte seg av leverage, men du må vite hva du driver med.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.